Blahopřejeme našim žákům

Naši žáci výtvarného oboru ze třídy MgA. Lenky Goliášové byli přijati na Střední školu umění a designu v Brně.

Monika Martofová, obor Malířství - Užitá malba

Ema Mohaplová, obor Prostor a média

Marek Trnka, obor Grafický design