Hudební nauka nás baví

Hudební nauka je povinným předmětem pro žáky 1. - 5. ročníku I. stupně hudebního oboru.

K hudební nauce přistupujeme v naší škole jako k rovnocennému předmětu a řídíme se heslem: "Porozumět teorii hudby může každý!" 

Žáci nejsou při výuce jen pasivními posluchači informací, ale aktivně se podílejí na tvorbě výuky svými názory, poznatky a zkušenostmi. Důležitým prostředkem ve vyučování je společná diskuse. 

Žáci mají bezprostředně možnost ověřit si získané teoretické poznatky v praxi. S pomocí chromatických a diatonických xylofonů a Orffova instrumentáře (ozvučná dřívka, triangl, činelky, rolničky…) nacházejí děti zálibu ve společném tvoření hudby a rozvíjejí tak nejen svoji hudební představivost, ale i přirozenou cestou docházejí k radosti z hudební improvizace.

Při výuce dějin hudby používáme rozsáhlý archiv hudebních nahrávek a tematických filmů, nevyhýbáme se ani současným hudebním žánrům. Podporujeme aktivitu a invenci žáků, do výuky zahrneme i témata a náměty, o které projeví zájem.

Hudební nauka se tak stává předmětem, který by měl především podpořit chuť dětí zabývat se hudbou do hloubky a lépe jí porozumět.
 

Vyučují:

Alena Kučerová, DiS. - Řečkovice, Soběšice 

Filip NovotnýPlovdivská

MgA. Nina Matoušková - Jinačovice 

ROZVRH HUDEBNÍ NAUKY viz menu "Rozvrhy"