Výtvarný obor

nabízí dětem a mládeži možnost více rozvíjet své tvořivé schopnosti a dovednosti formou kresby, malby, modelování a tvoření prostorových objektů. Jde o činnost nejen za účelem rozvíjení talentu, ale napomáhá i relaxační formou příjemně strávit odpolední čas.

Kreslíme i malujeme jak na základě popisu reality a studie předmětů, tak na základě her s fantazií, abstraktní malbou a kresbou. Účelem je v příjemném prostředí rozvíjet to, co nás baví.

Výtvarný obor poskytuje ucelené základní výtvarné vzdělání dětem ve věku 5 – 15 let, dále i studentům středních škol.

Poskytujeme odbornou přípravu k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením.

Hotové práce žáků zdobí prostory školy, příležitostně vystavujeme i v jiných prostorách, např. v budově Úřadu městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, v Galerii Žlutý kopec v Masarykově onkologickém ústavu, ve společenském centru Sýpka v Medlánkách apod.

Výtvarný obor vyučujeme v hlavní budově v Řečkovicích.