Aktuální úspěchy

BLAHOPŘEJEME našim žákům a jejich učitelům
 

FLAUTOVÁNÍ - soutěžní přehlídka ve hře na zobcovou flétnu 24. – 26. května 2024 v Jindřichově Hradci

ZLATÉ PÁSMO a diplom za autorskou tvorbu

Alžběta Jarmarová ve 2. kategorii

Pedagog Mgr. Hana Oráčová

 STŘÍBRNÉ PÁSMO

Elen Koutná ve 2. kategorii

Pedagog Alžběta Hlavicová, DiS.


Teplické flautohry - 14. ročník soutěžní přehlídky ve hře na zobcovou flétnu 26. a 27. dubna 2024 v Teplicích

Alžběta Jarmarová - 1. místo ve 3. kategorii

Julie Nováková - 1. místo v 5. kategorii

Pedagog Mgr. Hana Oráčová

 

Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny - 7. ročník mezinárodní soutěžní klavírní přehlídky 11. a 12. dubna 2024 v Příboře

ZLATÉ PÁSMO

Ester Dobrovolná a Sára Pásková (1. kategorie – čtyřruční hra)

ZLATÉ PÁSMO Zvláštní ocenění poroty za mimořádnou interpretaci skladby Claude Debussy: Antický epigraf č. 1

Jana Klanicová a Alžběta Kosíková (4. kategorie – čtyřruční hra)

Pedagog MgA. Sabina Břeská

 

Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na klavír - klavírní dua - 15. března 2024 v ZUŠ Hodonín

Duo ESSA - 1. cena v I. kategorii
(Ester Dobrovolná, Sára Pásková)

Jeníček a Mařenka - 2. cena ve II. kategorii
(Anna Marie Soběslavská, Jan Novotný)

Duo K&K - 3. cena ve IV. kategorii
(Klára Gebhardtová, Kateřina Doušková)

Pedagog MgA. Sabina Břeská
 

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na smyčcové nástroje 7. a 8. března 2024 v ZUŠ F. Jílka

Kristýna Sobolová, housle - 3. cena ve II. kategorii

Alžběta Kosíková, housle - Čestné uznání I. stupně v VI. kategorii

Hedvika Mojdlová, viola - 2. cena v VI. kategorii

Pedagog Mgr. Marie Novotná

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na klavír - klavírní dua - 1. března 2024 na Konzervatoři Brno

Duo ESSA - 1. cena s postupem v I. kategorii
(Ester Dobrovolná, Sára Pásková)

Jeníček a Mařenka - 1. cena s postupem ve II. kategorii
(Anna Marie Soběslavská, Jan Novotný)

Duo Klakos - 2. cena ve III. kategorii
(Jana Klanicová, Alžběta Kosíková)

Duo K&K - 1. cena s postupem ve IV. kategorii
(Klára Gebhardtová, Kateřina Doušková)

Pedagog MgA. Sabina Břeská

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na klavír 27. a 28. února 2024 v ZUŠ J. Kvapila

Sára Pásková - 2. cena v I. kategorii

Anna Marie Soběslavská - 2. cena ve III. kategorii

Jan Novotný - 2. cena ve IV. kategorii

Jana Klanicová - 2. cena v VII. kategorii

Pedagog MgA. Sabina Břeská

Anna Thea Hanzelková - Čestné uznání I. stupně v VIII. kategorii

Pedagog BcA. Samuel Michalec

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na kytaru 19. a 20. února 2024 v SZUŠ Universum

Lucie Kubíková - 3. cena v I. kategorii (pedagog Bc. Jana Kotoučková)

Vojtěch Šťastný - 3. cena ve II. kategorii (pedagog Martin Štrublík, DiS.)

Tobiáš Křepela - 3. cena ve III. kategorii (pedagog Patrik Bauman, DiS. art.)

Jolana Hrubanová - Čestné uznání I. stupně ve IV. kategorii (pedagog Martin Štrublík, DiS.)

Julian Křepela ze třídy MgA. Lenky Goliášové byl přijat na Střední školu umění a designu v Brně, obor Produktový design.

 

BLAHOPŘEJEME!