Aktuální úspěchy

Naši žáci ze třídy Mgr. Marie Novotné byli vybráni k účasti v projektu Mozartovy děti. Na slavnostním koncertě 11. 6. 2023 zasedli společně s brněnskými filharmoniky na scéně Janáčkova divadla k provedení Symfonie č. 8 Antonína Dvořáka.

1. housle: Anna Thea Hanzelková, Emílie Jonáková, Alžběta Kosíková
2. housle: Jonáš Heger

 

TEPLICKÉ FLAUTOHRY 2023 - 13. ročník soutěžní přehlídky ve hře na zobcovou flétnu 28. – 30. dubna 2023 na Konzervatoři v Teplicích

Alžběta Jarmarová - 2. místo ve 2. kategorii
Pedagog Mgr. Hana Oráčová

 

Krajské kolo skladatelské soutěže ZUŠ ČR 2023/2024

Sára Soldánová - STŘÍBRNÉ PÁSMO ve III. kategorii
Pedagog MgA. Irena Franková

 

Mládí a Bohuslav Martinů - 13. ročník celostátní přehlídky 25. - 27. dubna 2023 v Poličce 

 ​​​​​Hra na klavír     

STŘÍBRNÉ PÁSMO

Sára Pásková v kategorii 7-8 let

Jana Klanicová v kategorii 13-14 let a Zvláštní cena za interpretaci skladby D. Cimarosa – Sonata B dur

BRONZOVÉ PÁSMO

Anna Marie Soběslavská v kategorii 9-10 let

Jan Novotný v kategorii 9-10 let
Pedagog MgA. Sabina Břeská

Anna Thea Hanzelková v kategorii 13-14 let
Pedagog Samuel Michalec, DiS. art. 

 

PIANOFORTE PER TUTTI aneb klavír pro všechny - 6. ročník soutěžní přehlídky 20. a 21. dubna 2023 Příbor

ZLATÉ PÁSMO:

Ester Dobrovolná v 0. kategorii

Sára Pásková v 1. kategorii

STŘÍBRNÉ PÁSMO: 

Anna Marie Soběslavská ve 3. kategorii

Jan Novotný ve 4. kategorii
Pedagog MgA. Sabina Břeská

Anna Thea Hanzelková v 5. kategorii
Pedagog BcA. Samuel Michalec, DiS. art.

 

Anna Monika Zavadilová ze třídy Evy Urbanovské, dipl. um. byla přijata na Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací v Brně - hra na klavír.

 

Naši žáci výtvarného oboru ze třídy MgA. Lenky Goliášové byli přijati na Střední školu umění a designu v Brně.

Monika Martofová, obor Malířství - Užitá malba

Ema Mohaplová, obor Prostor a média

Marek Trnka, obor Grafický design

Linda Poláková - přijata na Střední školu uměleckomanažerskou v Brně, obor Multimediální tvorba

 

BLAHOPŘEJEME!