Úplata za vzdělávání

Příspěvek na provoz ("školné") 2022/2023

Obory se státní dotací:

Druh výuky

pololetí

rok

Hudební obor

 

 

individuální výuka

1700,-

3400,-

skupinová výuka (2 žáci) nebo 0,5 vyuč. hodiny individuálně v přípravném studiu

1200,-

2400,-

 

 

 

Výtvarný obor

 

 

přípravné studium

1400,-

2800,-

základní studium

1700,-

3400,-

 

 

 

Taneční obor

 

 

přípravné studium 1 vyuč. hod. týdně

950,- 

1900,- 

přípravné studium 2 vyuč. hod.  týdně a základní studium

1150,-

2300,-

základní studium 2x týdně

1350,-

2700,-

Obory bez státní dotace:

Druh výuky pololetí rok

Experimentální hudební výchova     

1200,-

2400,-

 

Muzicírování rodičů s dětmi - 12 lekcí    900,-
Výtvarná dílna rodičů s dětmi - 12 lekcí   1050,- včetně materiálu

Úplatu lze hradit ročně nebo pololetně.

Splatnost za I. pololetí do 15. září, za II. pololetí do 31. ledna.

Splatnost úplaty pro nově přijaté žáky je v 1. týdnu v září, nejpozději před 1. vyučovací hodinou.

Splatnost programů pro rodiče s dětmi je jednorázová před začátkem kurzu.

Úplatu lze hradit v kanceláři školy, poštovní poukázkou nebo na účet školy u KB č. 7104020227/0100, variabilní symbol je žákům přidělen v kanceláři školy. Nemá-li žák variabilní symbol, napište do zprávy pro příjemce jméno a příjmení žáka a předmět.