Prostřednictvím hudby rozvíjíme sami sebe

 Přípravná hudební výchova pro děti ve věku 5 – 7 let

Přípravná hudební výchova je v současné době přednostně určena žákům, kteří současně navštěvují výuku hry na nástroj nebo zpěvu. 

Kolektivní přípravná hudební výchova je povinným předmětem pro žáky přípravného studia I. stupně hudebního oboru.

Přípravná hudební výchova (PHV) je v naší SZUŠ založena na využívání různých metodických postupů. Zahrnuje pouze nezbytné minimum hudební teorie, hlavní role je však svěřena hudebnímu tvoření a poslechu hudby s cílem získat přehled o hudbě jednotlivých období a žánrů.

Ke společnému muzicírování využíváme vlastní hlas, tělo a nejrůznější nástroje včetně Orffových (ozvučná dřívka, triangl, činelky, rolničky…). Cílem výuky je rozvíjení hudebního sluchu a hudební paměti a pěstování hudební představivosti vlastní aktivitou.

Tímto způsobem získávají děti mnoho návyků, které uplatní i v běžném životě, ať už je to cílené pěstování soustředění nebo sluchová paměť, které hrají mimořádnou roli při studiu cizích jazyků atd.

Prostřednictvím postupného vývoje elementární hudební tvořivosti získávají děti rovněž „imunitu“ vůči nepřiměřené trémě i strachu z improvizace.

PHV tvoří předstupeň výuky hudební nauky v naší SZUŠ (viz odkaz Hudební nauka).

Žáci mohou současně od začátku školního roku hrát na nástroj nebo zpívat.

Vyučují:

Alena Kučerová, DiS. - Řečkovice, Soběšice

Filip Novotný - Plovdivská

MgA. Nina Matoušková - Jinačovice 


Termíny výuky v menu "Rozvrhy" - PHV 1 (předškoláci), PHV 2 (prvňáčci)