PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

Provoz školy o prázdninách

O škole ZUŠ Universum

Soukromá základní umělecká škola UNIVERSUM, s.r.o. poskytuje dětem, žákům i studentům systematické vzdělávání v uměleckých oborech. Naším hlavním cílem je umožnit co největšímu počtu dětí přístup k umělecké a estetické výchově.

Nabízené obory:

SZUŠ Universum, s.r.o. byla zařazena do rejstříku škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v roce 1994, v hudebním oboru však navazuje na více než padesátiletou tradici hudebních kurzů Osvětové besedy a Obvodního kulturně-vzdělávacího střediska. Taneční kurzy byly založeny v 70. letech minulého století.

Naše žáky systematicky připravujeme ke studiu na středních i vysokých školách uměleckého a pedagogického zaměření. Naším cílem však není vychovat co nejvíce profesionálních umělců a vítězů soutěží, ale smysluplně naplnit volný čas dětí, rozvíjet jejich estetické cítění a morálně volní vlastnosti, dát jim možnost seberealizace a naplnit jejich přirozenou touhu v něčem vyniknout. Většinu našich žáků provází zájem o umění po celý život, stávají se z nich poučení posluchači, návštěvníci divadel a koncertních síní.

Moderní výzkumy dokazují, že jedinci, kteří se systematicky věnují (věnovali) např. hře na hudební nástroj, nacházejí v životě snáze uplatnění, jsou kreativnější a přizpůsobivější.

Naše škola je čtyřoborová:

Vyučujeme obory hudební, taneční a výtvarný. Literárně-dramatický obor v současné době nevyučujeme. 

Škola má zřízena tři odloučená pracoviště: v ZŠ Zeiberlichova v Soběšicích, ve Waldorfské základní škole a mateřské škole na Plovdivské 8 a v Jinačovicích č.p. 73. Na těchto pracovištích vyučujeme jen obor hudební, také nabídka jednotlivých předmětů je omezena. Aktuálně vyučované předměty jsou uvedeny v menu Přihlášky.

Výuku vedou kvalifikovaní a zkušení pedagogové, absolventi konzervatoří nebo vysokých uměleckých a pedagogických škol, bývalí i současní výkonní umělci.

Naší prioritou je vyučování v nestresujícím tvůrčím prostředí a individuální přístup k žákům.

Aktuality
HLAVNÍ PRÁZDNINY 1.7. - 31.8.2024
Školní rok 2024/2025 začíná 2. září.
Další aktuality