O škole ZUŠ Universum

Soukromá základní umělecká škola UNIVERSUM, s.r.o. nabízí dětem, žákům i studentům systematické vzdělávání v uměleckých oborech. Naším hlavním cílem je umožnit co největšímu počtu dětí přístup k umělecké a estetické výchově.

Nabízené obory:

SZUŠ Universum, s.r.o. byla zařazena do rejstříku škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v roce 1994, v hudebním oboru však navazuje na více než padesátiletou tradici hudebních kurzů Osvětové besedy a Obvodního kulturně-vzdělávacího střediska. Taneční kurzy byly založeny v 70. letech minulého století.

Naše žáky systematicky připravujeme ke studiu na středních i vysokých školách uměleckého a pedagogického zaměření. Naším cílem však není vychovat co nejvíce profesionálních umělců a vítězů soutěží, ale smysluplně naplnit volný čas dětí, rozvíjet jejich estetické cítění a morálně volní vlastnosti, dát jim možnost seberealizace a naplnit jejich přirozenou touhu v něčem vyniknout. Většinu našich žáků provází zájem o umění po celý život, stávají se z nich poučení posluchači, návštěvníci divadel a koncertních síní.

Moderní výzkumy dokazují, že jedinci, kteří se systematicky věnují (věnovali) např. hře na hudební nástroj, nacházejí v životě snáze uplatnění, jsou kreativnější a přizpůsobivější.

Naše škola je čtyřoborová:

Vyučujeme obory hudební, taneční a výtvarný, literárně-dramatický obor ale v současné době nevyučujeme. 

Od roku 2001 má škola zřízeno odloučené pracoviště v ZŠ Zeiberlichova v Brně - Soběšicích, kde vyučujeme hře na klavír, kytaru a zobcovou flétnu, přípravnou hudební výchovu a hudební nauku.

V roce 2009 jsme zřídili druhé odloučené pracoviště ve Waldorfské základní škole a mateřské škole na Plovdivské 8 v Brně. Vyučujeme zde hře na housle, klavír, trombon a zobcovou flétnu, přípravnou hudební výchovu a hudební nauku.

Třetí odloučené pracoviště jsme otevřeli v Jinačovicích v budově úřadu v roce 2013, od roku 2016 působíme v Jinačovicích č.p. 73 a vyučujeme zde hře na housle, klavír, kytaru, hoboj, zobcovou a příčnou flétnu, přípravnou hudební výchovu a hudební nauku. 

Výuku vedou kvalifikovaní a zkušení pedagogové, absolventi konzervatoří nebo vysokých uměleckých a pedagogických škol, bývalí i současní výkonní umělci.

Naší prioritou je vyučování v nestresujícím tvůrčím prostředí a individuální přístup k žákům.