ÚSPĚCHY našich žáků

2022 / 2023

 

TEPLICKÉ FLAUTOHRY 2023 - 13. ročník soutěžní přehlídky ve hře na zobcovou flétnu 28. – 30. dubna 2023 na Konzervatoři v Teplicích

Alžběta Jarmarová - 2. místo ve 2. kategorii
Pedagog Mgr. Hana Oráčová

 

Mládí a Bohuslav Martinů - 13. ročník celostátní přehlídky 25. - 27. dubna 2023 v Poličce 

 ​​​​​Hra na klavír     

STŘÍBRNÉ PÁSMO

Sára Pásková v kategorii 7-8 let

Jana Klanicová v kategorii 13-14 let a Zvláštní cena za interpretaci skladby D. Cimarosa – Sonata B dur

BRONZOVÉ PÁSMO

Anna Marie Soběslavská v kategorii 9-10 let

Jan Novotný v kategorii 9-10 let
Pedagog MgA. Sabina Břeská

 Anna Thea Hanzelková v kategorii 13-14 let
Pedagog Samuel Michalec, DiS. art. 

 

PIANOFORTE PER TUTTI aneb klavír pro všechny - 6. ročník soutěžní přehlídky 20. a 21. dubna 2023 Příbor

ZLATÉ PÁSMO:

Ester Dobrovolná v 0. kategorii

Sára Pásková v 1. kategorii

STŘÍBRNÉ PÁSMO: 

Anna Marie Soběslavská ve 3. kategorii

Jan Novotný ve 4. kategorii
Pedagog MgA. Sabina Břeská

Anna Thea Hanzelková v 5. kategorii
Pedagog BcA. Samuel Michalec, DiS. art.

 

Naši žáci výtvarného oboru ze třídy MgA. Lenky Goliášové byli přijati na Střední školu umění a designu v Brně.

Monika Martofová, obor Malířství - Užitá malba

Ema Mohaplová, obor Prostor a média

Marek Trnka, obor Grafický design

Linda Poláková - přijata na Střední školu uměleckomanažerskou v Brně, obor Multimediální tvorba

 

2021 / 2022

PRAGUE JUNIOR NOTE 2022 – celostátní soutěž mladých interpretů ve hře na klavír 10. - 12. června 2022 v Praze 

Anna Marie Soběslavská – čestné uznání II. stupně v I. kategorii
Pedagog MgA. Sabina Břeská

 

PIANOFORTE PER TUTTI aneb klavír pro všechny - 28. - 29. 4. 2022 Příbor

STŘÍBRNÉ PÁSMO získali naši žáci:

Sára Pásková v 0. kategorii 

Tomáš Klanica v 1. kategorii

Anna Marie Soběslavská ve 2. kategorii

Jana Klanicová v 6. kategorii
Pedagog MgA. Sabina Břeská

Hedvika Siblíková ve 4. kategorii
Pedagog Mgr. Giovanna Spáčilová

 

PRO BOHEMIA Ostrava 2022 – 20. mezinárodní interpretační soutěž 8. – 10. dubna 2022

Anna Marie Soběslavská – čestné uznání I. stupně v 0. kategorii oboru hra klavír
Pedagog MgA. Sabina Břeská

 

Krajské kolo soutěže ZUŠ ČR ve hře na zobcovou flétnu - 29. 3. 2022 v ZUŠ Ivančice

Vojtěch Degl - 1. cena v 0. kategorii
Pedagog Mgr. Hana Oráčová

 

Beethovenovy Teplice - 7. ročník klavírní soutěže pro mladé pianisty 18. - 20. 3. 2022

Anna Marie Soběslavská, Jan Novotný - čestné uznání v 1. kategorii
Pedagog MgA. Sabina Břeská

 

Okresní kolo soutěže ZUŠ ČR v sólové a komorním zpěvu - 24. a 25. 2. 2022 v ZUŠ V. Kaprálové

Barbora Veselá - 2. cena v IX. kategorii
Pedagog Mgr. Zuzana Kantorová

Vojtěch Novotný - 2. cena v IX. kategorii
Pedagog Mgr. Eva Šafářová


Dominika Nejezchlebová byla přijata na Konzervatoř v Brně - obor hra na hoboj.
Pedagog Alžběta Hlavicová, DiS.


Okresní kolo soutěže ZUŠ ČR ve hře na zobcovou flétnu - 22. 2. 2022 v ZUŠ Smetanova

Vojtěch Degl - 1. cena s postupem v 0. kategorii

Alžběta Jarmarová - 1. cena ve II. kategorii
Pedagog Mgr. Hana Oráčová

Elen Koutná - 2. cena ve II. kategorii
Pedagog MgA. Jana Zmeškalová

 

Sára Soldánová Magdalena Zelinko získaly STŘÍBRNÉ PÁSMO ve II. věkové kategorii Skladatelské soutěžní přehlídky žáků ZUŠ ČR 2021.

Pedagog MgA. Irena Franková


Nela Hurníková byla přijata na Střední školu umění a designu Brno - obory Malba a Motion design

Sára Boudjaoui byla přijata na Střední školu umění a designu Brno - obor Ekotextil

Filip Kopr byl přijat na Střední školu uměleckomanažerskou Brno - obor Multimediální tvorba

Pedagog MgA. Lenka Goliášová

 

2020 / 2021

PRAGUE JUNIOR NOTE 2021 - celostátní soutěž mladých interpretů ve hře na klavír
11. - 13. června 2021 v Praze 

Hedvika Siblíková - čestné uznání ve II. kategorii

Pedagog Mgr. Giovanna Spáčilová 

                           
                           Soutěžní přehlídka
Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny Příbor 2021

Anna Marie Soběslavská (1. kategorie) - zlaté pásmo a zvláštní ocenění poroty za mimořádnou interpretaci S. Majkapar: Pedálové preludium 

Karolina a Magdalena Svobodovy (čtyřruční hra, 3. kategorie) - zlaté pásmo

Daniela Doušková (0. kategorie) - stříbrné pásmo

Tomáš Klanica (0. kategorie) - stříbrné pásmo 

Jan Novotný (2. kategorie) - stříbrné pásmo

Alžběta Kosíková (3. kategorie) - stříbrné pásmo 
Pedagog MgA. Sabina Břeská

 


Hedvika Siblíková (3. kategorie) - stříbrné pásmo 
Pedagog Mgr. Giovanna Spáčilová 

 

Žákyně výtvarného oboru Elíška Pichalová ze třídy MgA. Lenky Goliášové byla přijata na Střední školu umění a designu v Brně - obor Motion design.

 

Tomáš Cyril Fasora ze třídy Mgr. Marie Novotné byl přijat na Konzervatoř Brno, obor hra na housle.

 

 

 

2019 / 2020

PRAGUE JUNIOR NOTE - celostátní soutěž mladých interpretů ve hře na klavír
12. - 14. června 2020 v Praze 

Anna Marie Soběslavská - 2. cena v kategorii nejmladších
Pedagog MgA. Sabina Břeská
 

Jakub Kilian ze třídy Mgr. Marie Novotné byl přijat na Konzervatoř Brno, obor hra na housle.

Jakub Smekal ze třídy MgA. Sabiny Břeské byl přijat na Konzervatoř Brno, obor hra na klavír.

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na smyčcové nástroje - housle 
4. března 2020 v ZUŠ Zb. Mrkose

Alžběta Kosíková - 3. cena v I. kategorii

Tomáš Cyril Fasora - 2. cena v V. kategorii

Jakub Kilian - 1. cena v IX. kategorii

Houslové duo (T. C. Fasora a J. Kilian) - 3. cena ve III. kat.
Pedagog Mgr. Marie Novotná
 

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na klavír 
2. a 3. března 2020 v ZUŠ J. Kvapila

Jan Novotný - 2. cena v 0. kategorii

Anna Marie Soběslavská - 2. cena v 0. kategorii

Jana Klanicová - 2. cena ve III. kategorii

Viktorie Hanušová - 3. cena v V. kategorii

Jakub Smekal - 1. cena s postupem v VII. kategorii
Pedagog MgA. Sabina Břeská

Hedvika Siblíková - 3. cena v I. kategorii
Pedagog MgA. Jana Máslová

Klára Gebhardtová - 3. cena v VI. kategorii
Pedagog BcA. Gabriela Janoušková Heinrich

 

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na kytaru 
2. a 3. března 2020 v naší škole

Martin Pospíšil - 2. cena v 0.b) kategorii

Filip Dušák - 3. cena ve III. kategorii

Jakub Štigler - čestné uznání I. stupně v VII. kategorii
Pedagog Patrik Bauman, DiS. art.

Radek Coufal - čestné uznání I. stupně ve II. kategorii

Pedagog Martin Štrublík, DiS. 

 

 

2018 / 2019

 

9. ročník Mezinárodní soutěžní přehlídky talentů v oboru hra na housle

"Nové evropské talenty"
13. - 16. 6. 2019 v Českých Budějovicích

 Alžběta Kosíková - 3. cena ve 2. kategorii 

 Jakub Kilian - 4. cena v 6. kategorii
Pedagog Mgr. Marie Novotná

 

2. ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ ČR v oboru Skladba
5. - 7. 6. 2019 v Hradci nad Moravicí

 

ZLATÉ PÁSMO: Sára Boudjaoui

STŘÍBRNÉ PÁSMO: Kryštof Koníček

BRONZOVÉ PÁSMO: Ester Velflová       ve II. kategorii

Pedagog MgA. Irena Franková

 

 

Mládí a Bohuslav Martinů - 11. ročník celostátní přehlídky
23. - 26. dubna 2019 v Poličce 

Hra na klavír     
     ZLATÉ PÁSMO

Jakub Smekal v kategorii 13-14 let

   STŘÍBRNÉ PÁSMO 
Anna Marie Soběslavská v kategorii 5-6 let
Jana Klanicová v kategorii 9-10 let a Zvláštní cena za interpretaci skladby Y. Nakada - Tanec divochů

Pedagog MgA. Sabina Břeská 

 

TEPLICKÉ FLAUTOHRY 2019

10. ročník soutěžní přehlídky ve hře na zobcovou flétnu 
12. - 14. dubna 2019 na Konzervatoři v Teplicích

Filip Novotný - 2. cena v 7. kategorii 
Kvarteto zobcových fléten - 3. cena ve III. A/B kategorii (Tomáš Cyril Fasora, Sára Stárková, Filip Novotný, Matyáš Láníček)
Pedagog MgA. Pavel Novotný 

PRO BOHEMIA OSTRAVA 2019 
17. ročník mezinárodní interpretační soutěže 4. - 7. dubna 2019 

Tomáš Smekal - Čestné uznání v 0. kat. oboru zpěv
Pedagog MgA. Markéta Szendiuchová

Jakub Smekal - Čestné uznání II. stupně ve 2. kat. oboru hra na klavír
Pedagog MgA. Sabina Břeská

 

  Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny

3. ročník soutěžní přehlídky 28. - 29. března 2019 v ZUŠ Příbor

      STŘÍBRNÉ PÁSMO 

Jan Novotný v 0. kategorii
Alžběta Kosíková v 1. kategorii 
Jana Klanicová ve 3. kategorii

     BRONZOVÉ PÁSMO
Viktorie Hanušová ve 4. kategorii 
Pedagog MgA. Sabina Břeská 

 

Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR 
Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů
25. - 26. března 2019 v ZUŠ Ořechov

Houslové trio - 2. cena v kategorii IV. 2) (Tomáš Cyril Fasora, Vojtěch Novotný, Jakub Kilian)
Pedagog Mgr. Marie Novotná 

OSKÁREK 2019
5. ročník celostátní soutěžní přehlídky animovaných filmů žáků ZUŠ
8.3.2019 v ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

 

 Oceněné filmy našich žáků:
Život Ježka (Zuzana Hliněná, Veronika Dilhofová, Adéla Korčáková, Ester Pavloušková, Vanessa Pazderková, Terezie Philippi, Martin Rábl, Nella Hurníková)
Myslivec (Marek Trnka)
Zblázněná hůlka (Dorota Jílková, Dominik Pilát, Eliška Pichalová)
Pedagog Mgr. Eva Prokopová

 

         1. ústřední kolo skladatelské soutěže žáků ZUŠ ČR

 

ZLATÉ PÁSMO
Sára Boudjaoui
Kryštof Koníček
Ester Velflová       ve II. kategorii

 

 

STŘÍBRNÉ PÁSMO  

Sára Soldánová

Magdalena Zelinko     v I. kategorii

Sophie Boudjaoui

Antonín Tomášek      ve II. kategorii

Pedagog MgA. Irena Franková

 

Filip Novotný byl přijat na Konzervatoř v Brně ke hře na zobcovou flétnu.
Pedagog MgA. Pavel Novotný

 

 

 

                                                     Okresní kolo soutěže ZUŠ ČR
                                         Komorní hra s převahou dechových nástrojů
                                                         22. února 2019 v ZUŠ F. Jílka

Sisters Trio (Gabriela, Karolina a Magdalena Svobodovy)
     2. cena v kategorii III. c) - soubory zobcových fléten
Pedagog Bc. Ivana Funioková

                                                 Mozart opět v Olomouci 2018
                             Klavírní soutěžní přehlídka 7. – 8. listopadu 2018 v Olomouci

 

ZLATÉ PÁSMO
Jana Klanicová v I.B kategorii

 

STŘÍBRNÉ PÁSMO
Jakub Smekal ve III.B kategorii 
Pedagog MgA. Sabina Břeská 

2017 / 2018

Festival RE:PUBLIKA 1918 - 2018 - soutěž komiksů
26.5. - 17.6.2018 na brněnském výstavišti

Mimořádné ocenění získali žáci výtvarného oboru:

Zuzana Hlinová, Berenika Tichá, Monika Martofová, Františka Kynčlová, Nella Hurníková, Thea Votavová, Veronika Pivničková, Ema Mohaplová, Nela Řezníčková
Pedagog Mgr. Eva Vyškovská

 

                                 Prague junior Note 2018

              XXVII. ročník soutěže - klavír, 15. - 17. června 2018 v Praze

Jana Klanicová - 3. cena v 1. kategorii

Pedagog MgA. Sabina Břeská

 

TEPLICKÉ FLAUTOHRY 2018
9. ročník soutěžní přehlídky ve hře na zobcovou flétnu 
20. - 22. dubna 2018 na Konzervatoři v Teplicích

Milana Laifrová - 3. cena v 5. kategorii

Karolína Hlinová - 2. cena v 7. kategorii

TRIO MKM: Magdalena a Karolina Svobodovy a Milana Laifrová 
                 - 2. cena v kat. A-2

Pedagog Bc. Ivana Funioková

Filip Novotný - 2. cena v 7. kategorii 
Pedagog MgA. Pavel Novotný  

 

PRO BOHEMIA OSTRAVA 2018 
16. ročník mezinárodní interpretační soutěže 5. - 8. dubna 2018 

Jakub Smekal – 3. cena ve 2. kategorii oboru hra na klavír

Pedagog MgA. Sabina Břeská

 

FLAUTOVÁNÍ - soutěžní přehlídka ve hře na zobcovou flétnu

6. a 7. dubna 2018 v Jindřichově Hradci

 

Karolína Hlinová - Stříbrné pásmo v 6. kategorii

Pedagog Bc. Ivana Funioková

 

Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na dechové nástroje

 28. března 2018 v ZUŠ Smetanova 

Martin Richter - 1. cena ve hře na saxofon v IX. kategorii
Pedagog Ing. Petr Chadim 

 

Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na zobcovou flétnu
27. března 2018 v ZUŠ Ivančice

Ester Kolbábková - 2. cena ve III. kategorii
Pedagog Bc. Kateřina Mertová 

Ludmila Weissová - 3. cena ve III. kategorii
Pedagog Jan Šebesta 

Filip Novotný - 2. cena v IX. kategorii 
Pedagog MgA. Pavel Novotný 

Karolína Hlinová - 2. cena v IX. kategorii
Pedagog Bc. Ivana Funioková

  

Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny
2. ročník soutěžní přehlídky 22. - 23. března 2018 v ZUŠ Příbor

 ZLATÉ PÁSMO získali:

Hedvika Siblíková v 0. kategorii
Pedagog MgA. Jana Máslová 

Jana Klanicová ve 2. kategorii

Jakub Smekal v 6. kategorii

Magdalena a Karolina Svobodovy ve 2. kat. čtyřruční hry

STŘÍBRNÉ PÁSMO získala

Klára Sedláková ve 2. kategorii
Pedagog MgA. Sabina Břeská 

Zvláštní ocenění poroty

Hedvice Siblíkové za mimořádný interpretační výkon a za interpretaci skladby I. Hurníka - Pavoučí menuet

Janě Klanicové za mimořádný interpretační výkon 

MgA. Sabině Břeské za vynikající pedagogickou práci 

 

Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR v sólovém a komorním zpěvu
20. a 21. března 2018 v ZUŠ Kyjov

Duo Tereza Homolová a Eliška Klíčová - 2. cena ve III. kat.

Pedagog MgA. Markéta Szendiuchová  


Beethovenovy Teplice 2018 - klavírní soutěž
10. - 11. března 2018 Konzervatoř Teplice

Jana Klanicová - 3. cena v 1. kategorii
Pedagog MgA. Sabina Břeská 

 

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR v sólovém a komorním zpěvu
1. a 2. března 2018 v ZUŠ V. Kaprálové

Duo Tereza Homolová a Eliška Klíčová 

                  - 1. cena s postupem ve III. kategorii

Pedagog MgA. Markéta Szendiuchová 

Filip Novotný - 2. cena v VII. kategorii 

Pedagog Mgr. Eva Šafářová

 

      Čestné uznání: 

Sára Plchová v 0. kategorii
Sofie Galko v 1. kategorii
Pedagog MgA. Markéta Szendiuchová

Johana Sedláčková v 0. kategorii
Pedagog Mgr. Zuzana Kantorová

Lenka Rašková v IX. kategorii
Pedagog Mgr. Irena Vašíčková

                              

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na dechové nástroje

27. února 2018 v ZUŠ Smetanova

 

Martin Richter - 1. cena s postupem ve hře na saxofon 
                                    v IX. kategorii

Pedagog Ing. Petr Chadim 

 

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na zobcovou flétnu
26. února 2018 v ZUŠ Smetanova

Ester Kolbábková - 1. cena s postupem ve III. kategorii

Pedagog Bc. Kateřina Mertová 

Ludmila Weissová - 1. cena s postupem ve III. kategorii

Pedagog Jan Šebesta 

Michaela Kilianová - 2. cena ve IV. kategorii 

Pedagog Bc. Kateřina Mertová  

Karolína Hlinová - 1. cena s postupem v IX. kategorii

Pedagog Bc. Ivana Funioková

Filip Novotný - 1. cena s postupem v IX. kategorii 

Pedagog MgA. Pavel Novotný 

 

Karolína Hlinová byla přijata do 2. ročníku Konzervatoře v Brně ke hře na zobcovou flétnu.

Pedagog Mgr. Hana Oráčová a Bc. Ivana Funioková 

 


Komiksová soutěž "Promluv k světu bublinou!"

                    říjen/listopad 2017 v Praze 

Václav Indra byl vyhlášen finalistou soutěže v kategorii Férová společnost.

Soutěže se zúčastnilo 206 autorů ze základních, středních a základních uměleckých škol z celé České republiky. Komiks Václava Indry byl zařazen mezi 15 nejlepších.

Pedagog Mgr. Eva Vyškovská  

 

2016 / 2017

Mládí a Bohuslav Martinů - celostátní přehlídka
 
              3. - 5. května 2017 v Poličce

Jana Klanicová  - Stříbrné pásmo ve hře na klavír v kategorii 7-8 let
Jakub Smekal - čestné uznání ve hře na klavír v kategorii 11-12 let
Pedagog MgA. Sabina Břeská

 

TEPLICKÉ FLAUTOHRY 

8. ročník soutěžní přehlídky ve hře na zobcovou flétnu
         
21. - 23. dubna 2017 na Konzervatoři v Teplicích

Karolína Hlinová - 1. místo v 7. kategorii
Vojtěch Novotný - 3. místo v 5. kategorii
Gabriela Svobodová - čestné uznání 2. stupně v 6. kategorii
Pedagog Mgr. Hana Oráčová

Filip Novotný - čestné uznání 1. stupně v 6. kategorii 
Pedagog MgA. Pavel Novotný 


FLAUTOVÁNÍ - soutěžní přehlídka ve hře na zobcovou flétnu
                   
7. a 8. dubna 2017 v Jindřichově Hradci

Karolína Hlinová - Zlaté pásmo v V. kategorii 
                              a titul LAUREÁT FLAUTOVÁNÍ

Michaela Kilianová - Stříbrné pásmo v I. kategorii
Pedagog Mgr. Hana Oráčová

         

           Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny 
1. ročník soutěžní přehlídky 30. a 31. března 2017 v ZUŠ Příbor

Všichni naši zúčastnění žáci získali ZLATÉ PÁSMO

Jana Klanicová v I. kategorii
Johana Grossová v V. kategorii
Jakub Smekal v V. kategorii
Jakub Smekal získal i zvláštní cenu poroty za interpretaci skladby
                           D. Šostakoviče
Pedagog MgA. Sabina Břeská

Hedvika Siblíková v 0. kategorii
Pedagog MgA. Jana Šmídová

 

Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na smyčcové nástroje
                   
27. a 28. března 2017 v ZUŠ Ořechov 

Jakub Kilian - 1. cena ve hře na housle v VII. kategorii
Pedagog Mgr. Marie Novotná

Sophie Boudjaoui - 2. cena ve hře na violoncello 
                                            v 0. kategorii

Pedagog MgA. Jana Boudjaoui  

 

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na smyčcové nástroje 
            8. března 2017 v ZUŠ Zbyňka Mrkose v Brně

Tomáš Fasora - 2. cena ve hře na housle ve II. kategorii
Jakub Kilian - 1. cena s postupem ve hře na housle 
                                            v VII. kategorii
Pedagog Mgr. Marie Novotná

Sophie Boudjaoui - 1. cena s postupem 
                                 ve hře na violoncello 
v 0. kategorii

Pedagog MgA. Jana Boudjaoui 


Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na kytaru
          23. a 24. února 2017 v naší škole

Samuel Rychtar - 2. cena v 0. b) kategorii 
Leona Procházková - 2. cena v I. kategorii 
Pedagog MgA. Irena Babáčková

Filip Dušák - 3. cena v 0. c) kategorii 
Pedagog Patrik Bauman, DiS. art

 

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na klavír 
      21. - 22. února 2017 v ZUŠ J. Kvapila v Brně 

Jana Klanicová - 3. cena v 0. kategorii
Jakub Smekal - 3. cena ve IV. kategorii
Pedagog MgA. Sabina Břeská

Klára Gebhardtová - čestné uznání ve III. kategorii
David Vaňous - 2. cena v IX. kategorii 
Pedagog BcA. Gabriela Janoušková Heinrichová

Fatima Adday - 3. cena v IX. kategorii
Pedagog MgA. Martin Pokorný

 

Terezie Hájková byla přijata ke studiu na hudebně dramatické oddělení Konzervatoře Brno.
Pedagog Irena Žáčková

Filip Novotný byl přijat ke studiu hry na zobcovou flétnu na Konzervatoř Brno.
Pedagog MgA. Pavel Novotný

Nikola Kolibabová byla přijata ke studiu hry na klavír na Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci.
Pedagog BcA. Gabriela Janoušková Heinrichová               

Žákyně výtvarného oboru Zuzana Janovská byla přijata na Střední školu umění a designu v Brně.
Pedagog Mgr. Agáta Žáčková  

 

2015 / 2016 

TEPLICKÉ FLAUTOHRY 

7. ročník soutěžní přehlídky ve hře na zobcovou flétnu
             
22. - 24. dubna 2016 na Konzervatoři v Teplicích

Karolína Hlinová - 1. místo v 6. kategorii

Zuzana Humárová - 2. místo v 5. kategorii 

Vojtěch Novotný - 3. místo v 5. kategorii

Ze třídy Mgr. Hany Oráčové

 

Filip Novotný - 3. místo v 6. kategorii

Ze třídy MgA. Pavla Novotného 
 

                        PRO BOHEMIA OSTRAVA 2016 

14. ročník mezinárodní interpretační soutěže 8. - 10. dubna 2016 

Jakub Smekal – čestné uznání 1. stupně v 1. kategorii oboru hra na klavír

Pedagog MgA. Sabina Břeská

   
    Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek 2016  
regionální kolo Brno - město 16. února v naší škole

Kateřina Martinů – 3. místo v kat. A2

Veronika Martinů – 1. místo v kategoriích C1 a C2

Veronika Valošková – 3. místo v kat. C1 

Pedagog Mgr. Irena Vašíčková               

                       

Žákyně výtvarného oboru Sofie Votavová Eliška Zaoralová byly přijaty na Střední školu umění a designu v Brně.

Pedagog Mgr. Agáta Žáčková  

2014/15

Prague Junior Note
                12. - 14. června 2015 v Praze

Jakub Smekal - čestné uznání II. stupně 
                                              ve II. kategorii ve hře na klavír

Ze třídy MgA. Sabiny Břeské

 

Mezinárodní soutěžní přehlídka talentů v oboru hra na housle

                        "Nové evropské talenty"
                22. - 25. května 2015 České Budějovice

Jakub Kilian - 4. cena v 5. kategorii

Ze třídy Mgr. Marie Novotné


Mládí a Bohuslav Martinů - celostátní soutěžní přehlídka 
                 5. - 7. května 2015 v Poličce

Jakub Smekal - Stříbrné pásmo ve hře na klavír v kategorii 9-10 let             a Cena poroty za interpretaci skladby Billa Boyda Home Fried Potatoes

Ze třídy MgA. Sabiny Břeské 

David Vaňous - Stříbrné pásmo ve hře na klavír v kategorii 13-14 let

Ze třídy Gabriely Janouškové Heinrichové, DiS. 

 

Krajské kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu 
                  20. března 2015 v ZUŠ A. Muchy v Ivančicích

Hana Obdržálková – 3. cena ve II. kategorii 

Ze třídy MgA. Evy Dosoudilové

Karolína Hlinová – 1. cena v V. kategorii

Ze třídy Mgr. Hany Oráčové 

 

Okresní kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu

                6. března 2015 v ZUŠ J. Kvapila v Brně

Hana Obdržálková – 1. cena s postupem ve II. kategorii 
Adam Slavata – 2. cena ve III. kategorii

Ze třídy MgA. Evy Dosoudilové

Milana Laifrová – 2. cena ve II. kategorii
Terezie Philippi – 2. cena ve III. kat.
Zuzana Humárová – 2. cena ve IV. kat.
Vojtěch Novotný – 2. cena ve IV. kat.
Karolína Hlinová – 1. cena s postupem v V. kategorii
Ze třídy Mgr. Hany Oráčové

Filip Novotný – 2. cena v V. kategorii
Ze třídy MgA. Pavla Novotného 

 

Okresní kolo národní soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu
     18. - 19. února 2015 v ZUŠ V. Kaprálové v Brně 

Veronika Martinů - čestné uznání v I. kategorii

Veronika Valošková - 2. cena ve IV. kategorii

Kamila Zouharová - 3. cena v VII. kategorii 

Ze třídy Mgr. Ireny Vašíčkové

 

Michael Barák - 2. cena ve II. kategorii

  a cena poroty za interpretaci umělé písně

Simona Nováková - 3. cena ve III. kategorii 

Ze třídy Mgr. Evy Šafářové 

 

Marie Olšáková, žákyně 7. roč. výtvarného oboru, byla přijata na Střední školu umění a designu.

Pedagog Mgr. Agáta Žáčková  

 

 

2013/14

 

Krajské kolo národní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ ČR
              5. - 9. května 2014 v Ivančicích

Výtvarná řada/projekt CESTA BARVY - cena poroty s postupem do ústředního kola

Žáci našeho výtvarného oboru pod vedením MgA. Lenky Goliášové 

 

Ústřední kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru
           8. - 9. května 2014 v ZUŠ Nové Strašecí 

Filip Křikava - 3. místo v VII. kategorii

duo Eliška Ouředníčková, Kristina Vonková - 1. místo ve III. kategorii

Ze třídy Evy Zavadilové 

 

Mládí a Bohuslav Martinů - celostátní soutěžní přehlídka
                 
5. - 8. května 2014 v Poličce

Michael Barák - Zlaté pásmo v kategorii I.A v sólovém zpěvu

Ze třídy Mgr. Evy Šafářové

 

TEPLICKÉ FLAUTOHRY soutěžní přehlídka ve hře na zobcovou flétnu
             
25. - 27. dubna 2014 na Konzervatoři v Teplicích

Terezie Philippi - 2. místo ve 3. kategorii

Vojtěch Novotný - 3. místo ve 4. kategorii

Vít Minář - čestné uznání 1. stupně ve 4. kategorii

Zuzana Humárová - čestné uznání 1. stupně v 5. kategorii

Karolína Hlinová - čestné uznání 2. stupně v 6. kategorii

Ze třídy Mgr. Hany Oráčové

Filip Novotný - 3. místo v 5. kategorii

Ze třídy MgA. Pavla Novotného 

 

Krajské kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru 
            7.- 8. dubna 2014 v ZUŠ Blansko

Žáci ze třídy p. uč. Evy Zavadilové získali tato umístění:

Filip Křikava - 1. místo s postupem v VII. kategorii 

duo Eliška Ouředníčková, Kristina Vonková - 1. místo s postupem ve III. kategorii - absolutní vítěz v komorní hře 

kvarteto  E. Ouředníčková, K. Vonková, L. Pavoničová, F. Křikava - 1. místo ve III. kategorii 

P. učitelka Eva Zavadilová získala zvláštní ocenění poroty za vynikající pedagogickou práci. 

Děkujeme a blahopřejeme! 

 

Okresní kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír
   11.- 12. března 2014 v ZUŠ V. Kaprálové v Brně

Jakub Smekal - 3. místo v I. kategorii

Markéta Fialová - čestné uznání 1. stupně v I. kategorii 
Pedagog MgA. Sabina Břeská

Matouš Nawrath - čestné uznání 1. stupně ve II. kategorii
Pedagog BcA. Martin Pokorný 

David Vaňous - čestné uznání 2. stupně v VI. kategorii
Pedagog Gabriela Janoušková Heinrichová, DiS. 

 

Okresní kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru
               3.- 4.3.2014 v ZUŠ F. Jílka v Brně

Žáci ze třídy Evy Zavadilové získali tato umístění: 

Filip Křikava - 1. místo s postupem v VII. kategorii

duo Filip Křikava, Ludmila Pavoničová - 2. místo ve II. kategorii

duo Eliška Ouředníčková, Kristina Vonková - 1. místo s postupem ve III. kategorii

kvarteto  E. Ouředníčková, K. Vonková, L. Pavoničová, F. Křikava - 1. místo s postupem ve III. kategorii

 

Veronika Martinů ze třídy Mgr. Ireny Vašíčkové získala 1. místo v oblastním kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek.

 

Michaela Minářová, žákyně 7. roč. výtvarného oboru, byla přijata na Střední školu umění a designu.

Pedagog MgA. Lenka Goliášová 

 

 

 2012/2013

TEPLICKÉ FLAUTOHRY soutěžní přehlídka ve hře na zobcovou flétnu
             12. - 14. dubna 2013 na Konzervatoři v Teplicích

Terezie Philippi - 1. místo ve 2. kategorii
Vojtěch Novotný - 1. místo ve 3. kategorii
Zuzana Humárová - 3. místo ve 4. kategorii
Karolína Hlinová - 2. místo v 5. kategorii

Ze třídy Mgr. Hany Oráčové

Filip Novotný - 2. místo v 5. kategorii
Ze třídy MgA. Pavla Novotného

 

Simona Nováková ze třídy Mgr. E. Šafářové obsadila 2. místo v I. kategorii v pěvecké soutěži Olomouc 2012.

 

Veronika Součková, žákyně 7. roč. výtvarného oboru, byla přijata na Střední školu umění a designu.

Pedagog MgA. Lenka Kosohorská 

 

 

2011/2012

 

 

 

BROUMOVSKÁ KLÁVESA - mezinárodní klavírní soutěž pro mládež

                           4. května 2012 v Broumově

Jakub Smekal - čestné uznání v 1. kategorii
Ze třídy MgA. S. Břeské

 

TEPLICKÉ FLAUTOHRY - soutěžní přehlídka ve hře na zobcovou flétnu

                  20. - 21. dubna 2012 na Konzervatoři v Teplicích

Zuzana Humárová - 1. místo ve 3. kategorii

Karolína Hlinová - 3. místo v 5. kategorii
Ze třídy Mgr. H. Oráčové

Filip Novotný - 1. místo ve 4. kategorii
Ze třídy Mgr. P. Novotného

 

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu

                 15. března 2012 v ZUŠ A. Muchy Ivančice

Terezie Philippi - 3. místo v 0. kategorii

Karolína Hlinová - čestné uznání 2. stupně ve IV. kategorii

Ze třídy Mgr. H. Oráčové

Filip Novotný - 2. místo ve III. kategorii

Ze třídy Mgr. P. Novotného

 

Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje - zobcová flétna

                   5. března 2012 v ZUŠ J. Kvapila

Terezie Philippi - 1. místo s postupem v 0. kategorii

Zuzana Humárová - 2. místo ve II. kategorii

Karolína Hlinová - 1. místo s postupem ve IV. kategorii

Ze třídy Mgr. H. Oráčové

Filip Novotný - 1. místo s postupem ve III. kategorii

Ze třídy Mgr. P. Novotného

 

 

Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

                   22. února 2012 v ZUŠ V. Kaprálové

Michael Barák - 2. místo v 0. kategorii

Simona Nováková - 1. místo s postupem v 1. kategorii

Ze třídy Mgr. E. Šafářové

Alžběta Košťálová - 3. místo ve 2. kategorii

Ze třídy Mgr. I. Vašíčkové

 

 

2010/2011

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru (18.a 19. dubna 2011 v ZUŠ Blansko):
Jan Hrubý - 2. místo
ve IV. kategorii
Pedagog BcA. Martin Lindtner

 

Teplické flautohry - soutěžní přehlídka ve hře na zobcovou flétnu (8. dubna 2011 na Konzervatoři v Teplicích)
Filip Novotný - 1. místo ve 3. kategorii

Pedagog Martina Komínková

 

Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru (1. dubna 2011 v ZUŠ J. Kvapila v Brně):

Jan Hrubý - 1. místo s postupem ve IV. kategorii
Pedagog BcA. Martin Lindtner

 

 

 

Oblastní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek v sólovém zpěvu (8. února 2011 v ZUŠ Zbyňka Mrkose v Brně):
Simona Nováková - 1. místo s postupem v kategorii A2
Pedagog Mgr. Eva Šafářová

Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír (1.a 2. února 2011 v ZUŠ J. Kvapila v Brně):

Marie Hrubá - 3. místo v 0. kategorii
Pedagog Eva Urbanovská

David Vaňous - čestné uznání ve III. kategorii
Pedagog Gabriela Janoušková Heinrichová

 

 

2008/2009

Lukáš Kunst žák Mgr. Ireny Vašíčkové (zpěv) byl přijat ke studiu na brněnské konzervatoři.

 

Vít Dvořáček ze třídy BcA. Martina Lindtnera získal ocenění v těchto soutěžích:

3. ročník mezinárodní kytarové soutěže "Zruč nad Sázavou 2009" -  1. místo ve IV. kategorii a absolutní vítěz soutěže

VI. Concorso Europeo di Chitarra Classica "Citta di Gorizia" 2009, Italia - 3. místo ve II. kategorii

 

Lukáš Kunst ze třídy Mgr. Ireny Vašíčkové získal v oblastním kole Národní soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, které se konalo 18.3.2009 v Kyjově, 2. místo v VI. kategorii.  

11. února 2009 se konalo okresní kolo Národní soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu. Žáci naší školy získali v sólovém zpěvu tato umístění:

Denisa Růžičková - 3. místo ve II. kategorii

Leona Bikárová - 1. místo ve III. kategorii

Pedagog Mgr. Eva Šafářová

Lukáš Kunst - 1. místo s postupem do krajského kola v VI. kategorii

Pedagog Mgr. Irena Vašíčková

V okresním kole Národní soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje, které se konalo 18.- 19. února 2009, získal

Tadeáš Varaus - 3. místo ve II. kategorii ve hře na klarinet 

Pedagog BcA. Aleš Hejcman

 

2007/2008

 Vít Dvořáček,
žák p. uč. Martina Lindtnera (kytara)
získal ve školním roce 2007 / 2008 tato ocenění v soutěžích:

 

Celostátní kolo Národní soutěže ZUŠ ČR ve hře na kytaru
1. místo
ve II. kategorii

(do celostátního kola postoupil jako vítěz krajského kola a absolutní vítěz okresního kola)

 

Festival Ivana Ballu s mezinárodní účastí – Mladí gitaristi 2008, Dolný Kubín, Slovensko
1. místo
ve II. kategorii

 

5. ročník evropské soutěže klasické kytary „Citta di Gorizia“ – Cena Enrico Mercatalliho, Gorizia, Itálie
3. místo
ve II. kategorii

 

Mezinárodní kytarová soutěž GUITARTALENT ´08  

                                                                                  1. místo ve II. kategorii

 

 2007/2008

Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ČR ve hře na kytaru:

Jan Hrubý, 3. místo v I. kategorii

Vít Dvořáček, 1. místo s postupem do krajského kola ve II. kategorii, absolutní vítěz okresního kola

Pedagog Martin Lindtner

Vít Dvořáček získal v krajském kole Národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru 1. místo s postupem do celostátního kola.

Pedagog Martin Lindtner

Pavel Šebela, žák 3. roč. výtvarného oboru, získal cenu poroty v krajském kole Národní přehlídky výtvarných oborů základních uměleckých škol za malbu VLK.

Pedagog MgA. Lenka Kosohorská.

 

BLAHOPŘEJEME !