Hudební obor

je tradičně nejrozšířenějším oborem základních uměleckých škol. Rozvíjí nejen hudební složky lidské osobnosti jako cit pro rytmus nebo melodii, ale prohlubuje celkovou schopnost emočního vnímání, učí zodpovědnému a trpělivému přístupu. Dále přirozeně seznamuje žáka s kulturní historií i se současným hudebním životem.

Individuální přístup ve výuce vytváří prostor pro samostatné vyjádření žáka prostřednictvím hudby, formuje a kultivuje jeho osobnost. Koncertní vystoupení, kterých se žáci účastní aktivně nebo pasivně, pěstují zájem o hudební umění v rovině interpretační i posluchačské. Cílem vždy zůstane objevit pro žáka hudbu tak, aby si ji zamiloval a stala se samozřejmou součástí jeho dalšího života.

V hudebním oboru vyučujeme hře na tyto nástroje: klavír, keyboard, akordeon, housle, viola, violoncello, kytara, elektrická kytara, příčná flétna, zobcová flétna, klarinet, saxofon, trombon. Dále pak sólový zpěv, skladbu, přípravnou hudební výchovu a experimentální hudební výchovu.

V případě zájmu jsme schopni zajistit i výuku hry na další nástroje.

Hudební obor vyučujeme na všech pracovištích, na pobočkách mimo hlavní budovu je nabídka vyučovaných předmětů omezena.