Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky na školní rok 2021/2022

Ve všech oborech přijímáme děti od 5 let věku do přípravného studia, od 7 let do základního studia. Do EHV (experimentální hudební výchova) i děti mladší.

Zkoušky se konají v hlavní budově v Řečkovicích pro všechna pracoviště. 

Zájemci o studium v naší škole nejprve vyplní online přihlášku v menu Přihlášky!

PŘIHLÁŠKA.PNG

Přijímací zkoušky - termíny a požadavky:

 • HUDEBNÍ OBOR
  • Při talentové zkoušce uchazeč zazpívá libovolnou lidovou píseň s doprovodem a bez doprovodu, zopakuje zahraný nebo zazpívaný tón, zopakuje vytleskaný jednoduchý rytmus.
  • Uchazeč si předem připraví jednu jednoduchou lidovou píseň. Při zápisu do vyššího ročníku předvede 1-2 připravené skladby.
  • Zkouška trvá přibližně 5 - 10 min. a koná se bez přítomnosti rodičů.
  • Do Experimentální hudební výchovy (EHV) se talentové zkoušky nekonají, zájemci vyplní online přihlášku a dostaví se do 1. vyučovací hodiny v září. 
  • UPOZORNĚNÍ: hlásíte-li dítě na hru na klavír, je třeba mít klavír doma (příp. kvalitní digitální piano). Elektrické klávesy klavír nenahradí, hra i výuka je rozdílná. 
 • VÝTVARNÝ OBOR
  • Přijímáme děti, které rády kreslí, modelují, mají zájem o výtvarný obor a předpoklady ke studiu. 
  • K zápisu je třeba přinést 2 - 3 vlastní práce, součástí zkoušky je zpracování zadaného výtvarného úkolu a krátký rozhovor.
  • Zkouška trvá přibližně 20 min. a koná se bez přítomnosti rodičů.
 • TANEČNÍ OBOR
  • Přijímáme zájemce s předpoklady pro tanec a pohybovou výchovu a smyslem pro rytmus.
  • Zkouška trvá přibližně 10-15 min. a koná se bez přítomnosti rodičů.  
  • Cvičební oděv a obuv s sebou!

 

 Těšíme se na vás!