Experimentální hudební výchova

  • pro děti ve věku 4 – 5 let (v tomto roce i pro děti 6leté)

 V předškolním věku je velmi důležité podporovat všestranný rozvoj vloh dětí. Jakékoli jednostranné zaměření vyvolává pozastavení vývoje v opomíjených oblastech. Mnoho dětí dnes nedokáže ovládat svůj hlas pouze proto, že se s nimi zpívat nikdy nezačalo. Avšak i oddělení čistě hudebního vývoje např. od pohybové činnosti mnohdy v budoucnu způsobuje neschopnost vyjadřovat hudbu pohybem či přinejmenším vyvolává zábrany při pokusech o improvizaci, a to i hudební.

Naše experimentální hudební výchova (EHV) si klade za cíl pracovat s dětmi hravě a tvořivě s hudbou, která je součástí našeho běžného života, tedy s hudbou nejrůznějších žánrů i období. Děti zde mohou hledat, jak na ně která hudba působí a proč, a nacházet paralely mezi tvořením hudby a jinými činnostmi, které běžně dělají.

Hudbě se hodláme „dostávat pod kůži“ prostřednictvím pohybu, výtvarných aktivit i her se slovy. Využívat budeme Orffovy nástroje (ozvučná dřívka, triangl, činelky, rolničky…) i nástroje vlastnoručně vyrobené, vlastní hlas i tělo.

Za důležitý přínos pro děti považujeme vzbuzení zájmu o umění a chuti zařadit umělecké aktivity do vlastního života.

Během roku se děti důkladně seznámí s hudebními nástroji, na které v naší škole hrajeme, mimořádně nadané děti pak mohou na doporučení p. učitelky od 2. pololetí docházet na část hodiny do individuální výuky.

Výuka probíhá 1x týdně 45 min.

Vyučuje Adéla Vacková, DiS.

Termín výuky viz heslo "Rozvrhy" - EHV 

.   

PŘEZŮVKY S SEBOU ! !