Experimentální hudební výchova

  • pro děti ve věku 4 – 5 let (v tomto roce i pro děti 6leté)

Výuka se otevírá při dostatečném počtu přihlášených zájemců. 

Nové děti přijímáme i v průběhu školního roku.

V předškolním věku je velmi důležité podporovat všestranný rozvoj vloh dětí. Jakékoli jednostranné zaměření vyvolává pozastavení vývoje v opomíjených oblastech. Mnoho dětí dnes nedokáže ovládat svůj hlas pouze proto, že se s nimi zpívat nikdy nezačalo. Avšak i oddělení čistě hudebního vývoje např. od pohybové činnosti mnohdy v budoucnu způsobuje neschopnost vyjadřovat hudbu pohybem či přinejmenším vyvolává zábrany při pokusech o improvizaci, a to i hudební.

Naše experimentální hudební výchova (EHV) si klade za cíl pracovat s dětmi hravě a tvořivě s hudbou, která je součástí našeho běžného života, tedy s hudbou nejrůznějších žánrů i období. Děti zde mohou hledat, jak na ně která hudba působí a proč, a nacházet paralely mezi tvořením hudby a jinými činnostmi, které běžně dělají.

Hudbě se hodláme „dostávat pod kůži“ prostřednictvím pohybu, výtvarných aktivit i her se slovy. Využívat budeme Orffovy nástroje (ozvučná dřívka, triangl, činelky, rolničky…) i nástroje vlastnoručně vyrobené, vlastní hlas i tělo.

Za důležitý přínos pro děti považujeme vzbuzení zájmu o umění a chuti zařadit umělecké aktivity do vlastního života.

Výuka probíhá 1x týdně 45 min. 

Vyučuje Alena Kučerová, DiS.

Termín výuky viz heslo "Rozvrhy" - EHV 

.   

PŘEZŮVKY S SEBOU ! !