Přihlášky

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na školní rok 2023/2024 se budou konat 18. a 19. května 2023

Výtvarný obor 18. 5. v 15:00 - 16:30.

Taneční obor 18. 5. v 15:00.

Hudební obor 18. a 19. 5. dle rezervace zde. Rezervační systém bude spuštěn 18. dubna.

Co je třeba k přihlášení:

 1. Vyplňte online přihlášku. Odeslaná přihláška bude předložena zákonnému zástupci k podpisu před talentovou zkouškou.
 2. Přečtěte si informace o požadavcích ke zkoušce a jejím průběhu v menu Přijímací zkoušky
 3. Dostavte se k přijímací zkoušce ve správném termínu. Pro HUDEBNÍ OBOR je třeba si termín rezervovat.
  Pro sourozence rezervujte jeden společný termín. Děkujeme.

PŘIHLÁŠKA.PNG

Důležité informace:

 • Bez vyplněné online přihlášky nemůže být uchazeč připuštěn k talentové zkoušce.
 • Uzávěrka přijímání přihlášek je 16. 5. 2023. Pokud tento termín nestihnete, vyplňte přihlášku a my Vás v případě volné kapacity budeme informovat o termínu dodatečné zkoušky.
 • Pokud byste se ze závažných důvodů nemohli v daných termínech zkoušky zúčastnit, napište nám na reditelka@zus-universum.cz.
 • Uchazeči jsou přijímáni dle výsledku talentové zkoušky do naplnění kapacity školy v jednotlivých oborech a studijních zaměřeních. 
 • Nemůže-li se přihlášený uchazeč k talentové zkoušce dostavit, oznamte, prosím, tuto skutečnost předem v kanceláři školy.
 • Zájemci o hru na klavír: je třeba mít doma klavír, příp. kvalitní digitální piano. Elektrické klávesy klavír nenahradí, hra i výuka jsou odlišné.
 • Kompletní nabídka oborů a studijních zaměření v přihlášce se týká pouze hlavní budovy v Řečkovicích. Na ostatních pracovištích vyučujeme jen obor hudební a konkrétně tyto předměty:
  • Jinačovice: hra na housle, klavír, zobcovou flétnu, příčnou flétnu a kytaru.
  • Plovdivská: hra na housle, klavír, zobcovou flétnu a trombon.
  • Soběšice: hra na klavír, zobcovou flétnu a kytaru. Při dostatečném počtu zájemců rozšíříme výuku o hru na el. klávesy nebo sólový zpěv.
  • V případě dostatečného zájmu jsme schopni zajistit i výuku dalších nástrojů.

UPOZORNĚNÍ pro uchazeče o výuku na Plovdivské: s ohledem na omezený počet volných učeben nebudeme pravděpodobně moci rozšiřovat výuku v budově WZŠ o další dny a budeme nabízet individuální výuku hry na nástroje i v hlavní budově v Řečkovicích. 
 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zákonným zástupcům oznámeno e-mailem nejpozději do konce školního roku.

Uchazeč, který vykonal úspěšně přijímací zkoušku, ale nemohl být přijat z kapacitních důvodů, se stává náhradníkem. Často se v průběhu letních prázdnin i začátku září ještě místa uvolní.

Těšíme se na vás!