Přihlášky

Co je třeba k přihlášení:

 1. Vyplňte online přihlášku (odkaz níže). Bude vám pak předložena k podpisu před přijímací zkouškou.
 2. Přečtěte si informace o termínu a průběhu zkoušky v menu Přijímací zkoušky
 3. Dostavte se k přijímací zkoušce ve správném termínu (pro Hudební obor je třeba si termín rezervovat). 

PŘIHLÁŠKA.PNG

Přihlášku vyplníte a odešlete na tomto odkazu:

ONLINE PŘIHLÁŠKA 

Důležité informace:

 • Přihlášky odeslané po datu uzávěrky (2. června 2021) nebudou akceptovány. Bez vyplněné online přihlášky nemůže být uchazeč připuštěn k talentové zkoušce.
 • Odeslaná přihláška bude školou vytisknuta a zákonný zástupce ji před talentovou zkouškou podepíše.
 • Uchazeči jsou přijímáni dle výsledku talentové zkoušky do naplnění kapacity školy v jednotlivých oborech a studijních zaměřeních. 
 • Nemůže-li se přihlášený uchazeč k talentové zkoušce dostavit, oznamte, prosím, tuto skutečnost předem v kanceláři školy.
 • Zájemci o hru na klavír: je třeba mít doma klavír, příp. kvalitní digitální piano. Elektrické klávesy klavír nenahradí, hra i výuka je odlišná.
 • Kompletní nabídka oborů a studijních zaměření v přihlášce se týká pouze hlavní budovy v Řečkovicích. Na ostatních pracovištích vyučujeme jen obor hudební a konkrétně tyto předměty:
  • Jinačovice: hra na housle, klavír, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, hoboj a kytaru.
  • Plovdivská: hra na housle, klavír, zobcovou flétnu a trombon. Při dostatečném počtu zájemců rozšíříme výuku o sólový zpěv.
  • Soběšice: hra na klavír, zobcovou flétnu a kytaru. Při dostatečném počtu zájemců rozšíříme výuku o hru na el. klávesy nebo sólový zpěv.
  • V případě dostatečného zájmu (nejméně 4 žáci) jsme schopni zajistit i výuku dalších nástrojů.

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zákonným zástupcům oznámeno emailem do 30. 6. 2021.