Úspěchy našich žáků 2021/2022

Blahopřejeme našim žákům a jejich učitelům!

 

PIANOFORTE PER TUTTI aneb klavír pro všechny - 28. - 29. 4. 2022 Příbor

STŘÍBRNÉ PÁSMO získali naši žáci:

Sára Pásková v 0. kategorii

Tomáš Klanica v 1. kategorii

Anna Marie Soběslavská ve 2. kategorii

Jana Klanicová v 6. kategorii
Pedagog MgA. Sabina Břeská

Hedvika Siblíková ve 4. kategorii
Pedagog Mgr. Giovanna Spáčilová

 

PRO BOHEMIA Ostrava 2022 – 20. mezinárodní interpretační soutěž 8. – 10. dubna 2022

Anna Marie Soběslavská – čestné uznání I. stupně v 0. kategorii oboru hra klavír
Pedagog MgA. Sabina Břeská

 

Krajské kolo soutěže ZUŠ ČR ve hře na zobcovou flétnu - 29. 3. 2022 v ZUŠ Ivančice

Vojtěch Degl - 1. cena v 0. kategorii
Pedagog Mgr. Hana Oráčová

 

Beethovenovy Teplice - 7. ročník klavírní soutěže pro mladé pianisty 18. - 20. 3. 2022

Anna Marie Soběslavská, Jan Novotný - čestné uznání v 1. kategorii
Pedagog MgA. Sabina Břeská

 

Okresní kolo soutěže ZUŠ ČR v sólové a komorním zpěvu - 24. a 25. 2. 2022 v ZUŠ V. Kaprálové

Barbora Veselá - 2. cena v IX. kategorii
Pedagog Mgr. Zuzana Kantorová

Vojtěch Novotný - 2. cena v IX. kategorii
Pedagog Mgr. Eva Šafářová


Dominika Nejezchlebová byla přijata na Konzervatoř v Brně - obor hra na hoboj.
Pedagog Alžběta Hlavicová, DiS.


Okresní kolo soutěže ZUŠ ČR ve hře na zobcovou flétnu - 22. 2. 2022 v ZUŠ Smetanova

Vojtěch Degl - 1. cena s postupem v 0. kategorii

Alžběta Jarmarová - 1. cena ve II. kategorii
Pedagog Mgr. Hana Oráčová

Elen Koutná - 2. cena ve II. kategorii
Pedagog MgA. Jana Zmeškalová

 

Sára Soldánová Magdalena Zelinko získaly STŘÍBRNÉ PÁSMO ve II. věkové kategorii Skladatelské soutěžní přehlídky žáků ZUŠ ČR 2021.

Pedagog MgA. Irena Franková


Nela Hurníková byla přijata na Střední školu umění a designu Brno - obory Malba a Motion design

Sára Boudjaoui byla přijata na Střední školu umění a designu Brno - obor Ekotextil

Filip Kopr byl přijat na Střední školu uměleckomanažerskou Brno - obor Multimediální tvorba

Pedagog MgA. Lenka Goliášová