ÚSPĚCHY našich žáků 2020/2021

BLAHOPŘEJEME NAŠIM ŽÁKŮM A JEJICH UČITELŮM!


PRAGUE JUNIOR NOTE 2021 - celostátní soutěž mladých interpretů ve hře na klavír
11. - 13. června 2021 v Praze 

Hedvika Siblíková - čestné uznání ve II. kategorii

Pedagog Mgr. Giovanna Spáčilová 

                           
                           Soutěžní přehlídka
Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny Příbor 2021

Anna Marie Soběslavská (1. kategorie) - zlaté pásmo a zvláštní ocenění poroty za mimořádnou interpretaci S. Majkapar: Pedálové preludium 

Karolina a Magdalena Svobodovy (čtyřruční hra, 3. kategorie) - zlaté pásmo

Daniela Doušková (0. kategorie) - stříbrné pásmo

Tomáš Klanica (0. kategorie) - stříbrné pásmo 

Jan Novotný (2. kategorie) - stříbrné pásmo

Alžběta Kosíková (3. kategorie) - stříbrné pásmo 
Pedagog MgA. Sabina Břeská

Hedvika Siblíková (3. kategorie) - stříbrné pásmo 
Pedagog Mgr. Giovanna Spáčilová 

 

Žákyně výtvarného oboru Elíška Pichalová ze třídy MgA. Lenky Goliášové byla přijata na Střední školu umění a designu v Brně - obor Motion design.

 

Tomáš Cyril Fasora ze třídy Mgr. Marie Novotné byl přijat na Konzervatoř Brno, obor hra na housle.

 

 

BLAHOPŘEJEME !