Pro rodiče s dětmi

Kurzy pro rodiče s dětmi se v současné době z provozních důvodů nekonají.

Společné muzicírování s dětmi ve věku 1,5 – 4 roky

(Česká Orffova škola)

Společná hudební tvoření pro dospělé s dětmi jsou zaměřena na společné prožívání hudby, ať už té, kterou posloucháme, na kterou tančíme, či té, kterou spolu vytvoříme. Cílem je postupně a nenásilně pěstovat u dětí rytmické cítění, rozvíjet jejich hudební sluch i hlas a umožnit jim zažívat radost z hudby společně s dospělými. Rodiče se proto mohou těšit na spoustu hudebních zážitků se svými dětmi, stejně jako na mnoho poznatků o hudbě. (Bude se tančit, zpívat, hrát na Orffovy nástroje, poslouchat hudba různých žánrů, a to proto, abychom společně zjistili, že hudba je jen jedna…)

Vede Mgr. Marie Novotná, absolventka konzervatoře v Českých Budějovicích a hudební vědy na Filozofické fakultě MU v Brně, dlouholetá příznivkyně metod práce s orffovskými nástroji (kurzy u D.Goudkina, P.van Hauwe, A. Sangiorgio...) a netradičních vyučovacích metod. Mimo jiné vede "Hraní s orffovými nástroji" při Waldorfské MŠ a "Zpívánky" pro děti 1-3 roky při Salesiánském centru.

Školné 900,- Kč za 12 lekcí - splatnost jednorázově na začátku kurzu

PŘEZŮVKY S SEBOU ! !

Zajemci si mohou úvodní hodinu zdarma "vyzkoušet".

   

Společná výtvarná dílna s dětmi ve věku 2 – 5 let

Malování pro maminky (tatínky, prarodiče) s dětmi.

Kurz je určen pro maminky (tatínky, prarodiče) s malými i odrostlejšími ratolestmi, které chtějí vyzkoušet novou polohu trávení volného času, či akčního tvoření - záleží na pokročilosti výtvarného projevu dopělého i dítěte. Kurz bude upraven uchazečům přímo „na tělo“ podle jejich individuálních potřeb, zájmů a schopností. V základní osnově se jedná hlavně o intuitivní (pocitovou) kresbu a malbu, kdy budou vždy na jednom obraze (studii) pracovat maminka a dítě, nebo více maminek s dětmi pohromadě. V úvodních lekcích si maminky s dětmi vyzkouší na svých obrazech základní techniky: pastel, uhel, temperu a akvarel. Později se budeme věnovat vytváření trojrozměrných dekorativních objektů a vyzkoušíme několik "hodin na přání", tj. malba na hedvábí, práce s barvenou vlnou, přírodními materiály, papírem a textilem. Podle zájmu proběhne v hodinách i základní kurz kresby portrétu, figury a zátiší.

Kurz je otevřen pro podněty zvenčí a lektorka se velmi těší na nové nápady a experimenty návštěvnic i malých návštěvníků kurzu.

Vyučuje MgA. Lenka Goliášová, absolventka ateliéru kresby a Intermédia FaVU VUT v Brně, spolupracovala s Městským divadlem Brno a Divadlem Polárka (dekorace, kulisy), s nakladatelstvím Magda (ilustrace), učitelka výtvarného oboru v naší škole.

Výuka v učebně č. 14.
Školné 1050,- Kč za 12 lekcí včetně materiálu - splatnost jednorázově na začátku kurzu

 

PŘEZŮVKY S SEBOU ! !

Úvodní hodinu je možno si "vyzkoušet" za poplatek 30,- Kč na materiál.