Hudební nauka nás baví

KONZULTAČNÍ HODINY (pro žáky s nedostatečnou docházkou) se konají v hlavní budově v Řečkovicích pro žáky ze všech poboček:

pondělí 17. března (lekce 16-20)
  7. dubna (lekce 21-25)
  5. května (lekce 26-30)
26. května (opakování)

vždy v 16.30 - 18.30

S sebou přezůvky, učebnici do HN a psací potřeby !!

Závěrečné zkoušky v týdnu od 2. června. 

Jiný termín nutno domluvit přímo s p. uč. Freislerovou.

 Cílem běžné hudební nauky, tradičně neoblíbeného povinného předmětu v ZUŠ, bývá vysvětlování a procvičování hudební teorie. U tabule se tímto způsobem učí noty, stupnice, intervaly, akordy …

V našich hodinách zacházíme s hudbou jinak. K hudební teorii přicházíme prostřednictvím hudební praxe. Děti jsou konfrontovány s hudbou různých období a žánrů a odhalováním jejich zákonitostí docházejí k hudebním pojmům daleko snáze.

S pomocí Orffových nástrojů (ozvučná dřívka, triangl, činelky, rolničky…) nacházejí zálibu ve společném tvoření hudby a rozvíjejí tak nejen svoji hudební představivost, ale i přirozenou cestou docházejí k radosti z hudební improvizace.

Hudební nauka se tak stává předmětem, který by měl především podpořit chuť dětí zabývat se hudbou do hloubky a lépe jí rozumět.

Výhody našeho metodického postupu:

DĚTI

  • se naučí již v prvních ročnících zacházet se svým hlasem a pochopit hudbu jako svého druhu vyjadřovací prostředek (součástí přípravy na zpěv je i rozvíjení řečových a artikulačních dovedností)

  • postupně rozvíjejí svůj hudební sluch (jsou schopny sluchem rozeznávat jemnější nuance, což je rovněž základní předpoklad pro bezproblémové učení cizích jazyků)

  • soustavně prohlubují svou hudební představivost (povědomí o vztazích tónů v rámci tóniny, zákonitostech rytmu a harmonie i o šíři výrazových prostředků v hudbě různých období, žánrů i různých národů světa)

  • prostřednictvím aktivního poslechu hudby zvyšují vnímavost i schopnost soustředění se a zlepšují svoji hudební paměť

  • získávají přehled o hudbě a jejích dějinách přímo v souvislostech s obecnými dějinami a dějinami jiných umění

Vyučuje Bc. Aneta Freislerová (Řečkovice, Soběšice)
             MgA. Eva Dosoudilová (Plovdivská)

ROZVRH HUDEBNÍ NAUKY viz heslo "Rozvrhy"