Hudební nauka nás baví

Otázky k závěrečným zkouškám dole pod textem. 

Cílem běžné hudební nauky, tradičně neoblíbeného povinného předmětu v ZUŠ, bývá vysvětlování a procvičování hudební teorie. U tabule se tímto způsobem učí noty, stupnice, intervaly, akordy …

V našich hodinách zacházíme s hudbou jinak. K hudební teorii přicházíme prostřednictvím hudební praxe. Děti jsou konfrontovány s hudbou různých období a žánrů a odhalováním jejich zákonitostí docházejí k hudebním pojmům daleko snáze.

S pomocí Orffových nástrojů (ozvučná dřívka, triangl, činelky, rolničky…) nacházejí zálibu ve společném tvoření hudby a rozvíjejí tak nejen svoji hudební představivost, ale i přirozenou cestou docházejí k radosti z hudební improvizace.

Hudební nauka se tak stává předmětem, který by měl především podpořit chuť dětí zabývat se hudbou do hloubky a lépe jí rozumět.

Výhody našeho metodického postupu:

DĚTI

  • se naučí již v prvních ročnících zacházet se svým hlasem a pochopit hudbu jako svého druhu vyjadřovací prostředek (součástí přípravy na zpěv je i rozvíjení řečových a artikulačních dovedností)

  • postupně rozvíjejí svůj hudební sluch (jsou schopny sluchem rozeznávat jemnější nuance, což je rovněž základní předpoklad pro bezproblémové učení cizích jazyků)

  • soustavně prohlubují svou hudební představivost (povědomí o vztazích tónů v rámci tóniny, zákonitostech rytmu a harmonie i o šíři výrazových prostředků v hudbě různých období, žánrů i různých národů světa)

  • prostřednictvím aktivního poslechu hudby zvyšují vnímavost i schopnost soustředění se a zlepšují svoji hudební paměť

  • získávají přehled o hudbě a jejích dějinách přímo v souvislostech s obecnými dějinami a dějinami jiných umění

Vyučuje Bc. Aneta Freislerová (Řečkovice, Soběšice)
             MgA. Eva Dosoudilová (Plovdivská)
     Anna Kučerová (Jinačovice)

ROZVRH HUDEBNÍ NAUKY viz heslo "Rozvrhy"

Otázky k závěrečným zkouškám z hudební nauky ŘEČKOVICE

1. ročník

1. Napiš názvy not (e – c3)

2. Zapiš dvě durové stupnice (předznamenání, řada not, označ půltóny)

3. Zařaď hudební nástroje do skupin (dřevěné dechové, klávesové, strunné drnkací ad.)

4. Doplň neúplné takty
 

2. ročník

1. Zapiš tři mollové stupnice (aiolská, harmonická, melodická)

2. Vytvoř kvintakordy moll od zadaného tónu

3. Vytvoř obraty mollových kvintakordů od zadaného tónu

4. Zařaď hudební nástroje do správných skupin
 

3. ročník

1. Vypiš základní harmonické funkce  (T,S,D)  v určených tóninách

2. Vytvoř tvrdě velký a dominantní septakord od zadaného tónu

3. Správně spoj název hudební formy s jejím schématem

4. Napiš, co víš o vybraných hudebních žánrech
 

4. ročník

1. Vytvoř tvrdě velký, dominantní, měkce malý a zmenšeně zmenšený septakord od zadaného tónu

2. Správně spoj hudebního skladatele s obdobím (či uměleckým směrem) do kterého patří

3. Napiš všechny hudební formy, které vznikly v klasicismu a romantismu

4. Napiš, jaké druhy tematické práce znáš

5. Napiš všechny skladatele ovlivněné jazzem, které znáš

6. Život a dílo vybraného skladatele (nutno prokonzultovat s učitelem předmětu – Justin Bieber není skladatelská osobnost!!!)

7. Dopiš ke každému skladateli operu, kterou zkomponoval (pouze romantismus)
 

5. ročník

1. Vytvoř stupnice: 1 x dur, 1 x moll harmonická, 1x chromatická, 1 x celotónová

2. Vytvoř kvintakord dur, moll, zv, zm

3, Vytvoř tvrdě velký, dominantní, měkce malý a zmenšeně zmenšený septakord od zadaného tónu

4. Vytvoř obraty tvrdě velkého a dominantního septakordu

5. Správně spoj hudebního skladatele s obdobím (či uměleckým směrem) do kterého patří, připoj časový údaj (od kdy do kdy období bylo) - SPOJOVAČKA

6. Napiš, jaké druhy tematické práce znáš a popiš je

7. Napiš všechny skladatele ovlivněné jazzem, které znáš

8. Spoj skladatele romantismu s jeho operou

9. Život a dílo vybraného skladatele (nutno prokonzultovat s učitelem předmětu – Justin Bieber není skladatelská osobnost!!!) 


Otázky k závěrečným zkouškám z hudební nauky 
Soběšice

1. ročník

1. Zapiš noty e – c3

2. Zapiš durové stupnice - jednu s křížky, jednu s b (předznamenání, řada not, půltóny)

3. Doplň neúplné takty (4/4, ¾)

4. Italské názvosloví, přednesová a tempová označení (napiš, co slova znamenají česky)
 

2. ročník

1. Vytvoř intervaly od zadaného tónu

2. Vytvoř kvintakordy od zadaného tónu

3. Vytvoř obraty kvintakordů od zadaného tónu

4. Zařaď správně hudební nástroje do skupin, do kterých patří
 

3. ročník

1. Napiš tři mollové stupnice (aiolskou, harmonickou a melodickou) od zadaného tónu (předznamenání, řada not, zvýšení tónů ve stupnici, půltóny)

2. Vytvoř mollové kvintakordy od zadaného tónu

3. Vytvoř obraty mollového kvintakordu od zadaného tónu
 

4. ročník

1. Vypiš základní harmonické funkce v určených tóninách (T, S, D)

2. Vytvoř tvrdě velký a dominantní septakord od zadaného tónu

3. Napiš, k čemu sloužila hudba v pravěku?

4. Napiš, co je to gregoriánský chorál

5. Jaké hudební skladatele baroka znáš?

6. Jaké hudební skladatele klasicismu znáš?
 

5. ročník

1. Vytvoř stupnice: 1 x dur, 1 x moll harmonická, 1x chromatická, 1 x celotónová

2. Vytvoř kvintakord dur, moll, zv, zm

3, Vytvoř tvrdě velký, dominantní, měkce malý a zmenšeně zmenšený septakord od zadaného tónu

4. Vytvoř obraty tvrdě velkého a dominantního septakordu

5. Správně spoj hudebního skladatele s obdobím (či uměleckým směrem) do kterého patří, připoj časový údaj (od kdy do kdy období bylo) - SPOJOVAČKA

6. Napiš, jaké druhy tematické práce znáš a popiš je

7. Napiš všechny skladatele ovlivněné jazzem, které znáš

8. Spoj skladatele romantismu s jeho operou

9. Život a dílo vybraného skladatele (nutno prokonzultovat s učitelem předmětu – Justin Bieber není skladatelská osobnost!!!)