Události

    26.06.2017 - 30.06.2017 Vydávání vysvědčení
    30.06.2017 KONEC školního roku
    01.07.2017 - 01.09.2017 HLAVNÍ PRÁZDNINY

Oznámení

  • ÚSPĚCHY našich žáků více...
  • Naši výtvarníci ve vlakové stanici Brno - Řečkovice více...
  • Nahrávka CD více...
  • ÚSPĚCHY našich žáků 2016/2017 více...

O škole

Soukromá základní umělecká škola UNIVERSUM,s.r.o. nabízí dětem, žákům i studentům systematické vzdělávání v uměleckých oborech. Naším hlavním cílem je umožnit co největšímu počtu dětí přístup k umělecké a estetické výchově.

 

SZUŠ Universum, s.r.o. byla zařazena do rejstříku škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v roce 1994, v hudebním oboru však navazuje na více než padesátiletou tradici hudebních kurzů Osvětové besedy a Obvodního kulturně-vzdělávacího střediska. Taneční kurzy byly založeny v 70. letech minulého století.

 

Naše žáky systematicky připravujeme ke studiu na středních i vysokých školách uměleckého a pedagogického zaměření. Naším cílem však není vychovat co nejvíce profesionálních umělců a vítězů soutěží, ale smysluplně naplnit volný čas dětí, rozvíjet jejich estetické cítění a morálně volní vlastnosti, dát jim možnost seberealizace a naplnit jejich přirozenou touhu v něčem vyniknout. Většinu našich žáků provází zájem o umění po celý život, stávají se z nich poučení posluchači, návštěvníci divadel a koncertních síní.

Moderní výzkumy dokazují, že jedinci, kteří se systematicky věnují (věnovali) např. hře na hudební nástroj, nacházejí v životě snáze uplatnění, jsou kreativnější a přizpůsobivější.

Naše škola je čtyřoborová:

Vyučujeme obory hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. 

Od roku 2001 má škola zřízeno odloučené pracoviště v ZŠ Zeiberlichova v Brně - Soběšicích, kde vyučujeme hře na klavír, kytaru, zobcovou flétnu, sólový zpěv a přípravnou hudební výchovu.

V roce 2009 jsme zřídili druhé odloučené pracoviště ve Waldorfské základní škole a mateřské škole na Plovdivské 8 v Brně. Vyučujeme zde hře na housle, klavír, kytaru, violoncello, zobcovou flétnu a přípravnou hudební výchovu.

Třetí odloučené pracoviště jsme otevřeli v Jinačovicích v budově úřadu v roce 2013 a vyučujeme zde hře na housle, klavír a zobcovou flétnu. 

Výuku vedou kvalifikovaní a zkušení pedagogové, absolventi konzervatoří nebo vysokých uměleckých a pedagogických škol, bývalí i současní výkonní umělci.

Naší prioritou je vyučování v nestresujícím tvůrčím prostředí a individuální přístup k žákům.